Apply Online important_devices Home home Contact call Landing Vision and Mission wifi_find
close

News & Events

कक्षा नौ का विद्यार्थीहरूले नेपाली विषयमा वक्तृत्व कलाको कार्यक्रम

Jan 5th, 2023

कक्षा नौ का विद्यार्थीहरूले नेपाली विषयमा वक्तृत्व कलाको  कार्यक्रम image

कक्षा नौ का विद्यार्थीहरूले नेपाली विषयमा वक्तृत्व कलाको कार्यक्रम आयोजना गरे। विभिन्न बिषयमा आफ्ना विचारहरू राखे र तर्कयुक्त विवेचना गरे। उनीहरूको विचार परिपक्व, तथ्यपूर्ण र खोजमा आधारित थिए। प्रस्