Apply Online important_devices Home home Contact call Landing Vision and Mission wifi_find
close

News & Events

कक्षा नौ का विद्यार्थीहरूले नेपाली विषयमा वक्तृत्व कलाको कार्यक्रम

Jan 5th, 2023

कक्षा नौ का विद्यार्थीहरूले नेपाली विषयमा वक्तृत्व कलाको कार्यक्रम आयोजना गरे। विभिन्न बिषयमा आफ्ना विचारहरू राखे र तर्कयुक्त विवेचना गरे। उनीहरूको विचार परिपक्व, तथ्यपूर्ण र खोजमा आधारित थिए। प्रस्

कक्षा नौ का विद्यार्थीहरूले नेपाली विषयमा वक्तृत्व कलाको  कार्यक्रम image